2000

15.-16.07.2000
Orjaku – Sõru

Tantsuks mängis:  Untsakad