2003

11.-12.07.2003
Suursadam – Salinõmme – Orjaku

Tantsuks mängis:  Untsakad