Puulaevapidu

Hiidlased ja meri kuuluvad ühte. Selleks, et mere ja paatidega seotud oskused ei kaoks koos vanade inimestega, tuleb neid oskusi õppida, üles tähendada, edasi anda, rakendada.

 

Hiiumaa on igast küljest merega ümbritsetud – kahjuks pole sama mitmekülgne merenduse valdkonna sündmuste korraldamine. Sarnane on seis pea kõikjal Eesti rannikul.

 

Nii vähearenenud, kui merendus Eestis ka on, huviliste ja asjatundjate jaoks vajab puulaevandus veel erilist tähelepanu.

 

Puulaevapeo eesmärgiks ongi tutvustada erinevaid puulaevu, pakkuda lühikest sõiduvõimalust ja kogemusi publikule. Viia läbi erinevaid töötubasid, tutvustada mitmeid merekultuuriga seotud alasid praktilistest oskustest (köiekeerutamine, sõlmed) merepärimuseni (merega seotud uskumused, muinasjutud). Eesmärgiks on ärgitada inimesi rohkem merel käima, ja juba aktiivseid käijaid kaaluma traditsiooniliste puulaevadega tegelemise võimalusi.

 

Projekti suurimaks partneriks on Emmaste Vallavalitsus, kes korraldab sadama territooriumi ja hoonete kasutuse; samuti korraldab paadimeeskondade toitlustuse ja aitab õhtuse jaanitule korraldamisel.

 

Puulaevade kokkutulekut planeeriti juba mitu aastat, 2006. aastal sai ta esimest korda teoks. Sõru sadam on selleks väga sobiv koht, kus saab ühel maa-alal erinevaid tegevusi läbi viia ja kai äärde mahub piisav hulk aluseid. Puulaevade omanikud on väga huvitatud teavitustöö tegemisest, heast üritusest on huvitatud ka Emmaste Vallavalitsus, kes on osutunud tulevikku-vaatavaks partneriks ja soovib muuta puulaevade kogunemise Sõrul igasuviseks traditsiooniks.