Skip to content

Kärdla Purjutuuri tunnustus

Kärdla Purjutuur tõi möödunud suvesse palju toredaid hetki merel. Rõõm, et meie tegemisi on ka laiemalt märgatud.

27. novebmril tunnustas Hiiumaa Arenduskeskus auhinnaga “Uuenduslik algatus 2018”.
Veelkord palju tänu kõigile osalejatele ja abilistele.
Kohtume tuleval hooajal stardijoonel